Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy

Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska
i Hydrologii
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Komisja Naukowa PTG "Gleba a Środowisko"Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej


Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
w im. Ivana Franki w Drohobyczua

Wydział Biologiczny


organizują

pod patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sylwestra Czopka


VI Międzynarodową Konferencję Naukową

„PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO”


w dniach 11-13.09.2018 roku


Organizator:

Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska
i Hydrologii,
Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Biologiczno-Rolniczy,

Adres:

ul. Zelwerowicza 8
35-601 Rzeszów

Kontakt:

tel. +48 (17) 785 48 00
tel. +48 (17) 785 48 32
tel. +48 (17) 785 48 24
e-mail: degradacja@ur.edu.pl